Obvestila in povabila

Spoštovani stanovalci, svojci in obiskovalci DU Brežice, 


zahvaljujemo se vam za dosedanje sodelovanje, dobre želje in razumevanje. V veliko zadovoljstvo nam je, da zaznavamo umirjanje širjenja okužbe z virusom Sars-Cov-2. Zaposleni se, kljub izrednim obremenitvam, po najboljših močeh trudimo ohranjati sedanjo situacijo. Prosimo in pozivamo vas, da še naprej spoštujete vsa priporočila.

Spoštovani.

V luči sedanjih epidemioloških razmer v našem ožjem in širšem okolju se tudi v našem Domu žal soočamo s širjenjem okužbe s Covid-19. Kljub vsem prizadevanjem in skrbi, upoštevanjem protokolov glede preprečevanja širjenja okužb in takojšnjim sprejemom dodatnih zaščitnih ukrepov vam sporočamo, da še odkrivamo nove primere okužbe.

Spoštovani svojci in obiskovalci.

V naš Dom je po letu dni ponovno vstopil virus COVID-19, ki od nas zopet zahteva dodatno prilagajanje. Zaradi pojava okužbe pri stanovalcih in tudi zaposlenih smo v Domu omejili gibanje in življenje na posamezne enote.

Spoštovani.

Obveščamo vas, da smo bili včeraj in danes seznanjeni, da se je v našem Domu pojavila okužba s Covid-19. Čeprav si z zaščitnimi ukrepi vseskozi prizadevamo, da bi okužbo preprečili, se je žal le - ta pojavila tudi v našem Domu. Žal temu botrujejo tudi izredno neugodne epidemiološke razmere v lokalni in širši skupnosti.

Spoštovani svojci in obiskovalci.

Obveščamo vas, da so zaradi suma na okužbo s Covid -19 pri stanovalcu, v enoti Dom upokojencev Brežice od 9. 1. 2022 do 12. 1. 2022 oz. do razjasnitve epidemioloških razmer začasno ustavljeni obiski in izhodi stanovalcev na enoti Krka C v 1. nadstropju.

Spoštovani svojci in obiskovalci našega Doma.

Zaradi slabšanja epidemioloških razmer vas ponovno naprošamo na dosledno upoštevanje vseh ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe s SARS-CoV-2.

© 2023 DUO Impoljca, Vse pravice pridržane.