Dom upokojencev Brežice
Dom upokojencev Sevnica DUO Impoljca
Dom upokojencev Sevnica DUO Impoljca

Živite doma, v svojem domačem in znanem okolju, pa ste osamljeni?
Potrebujete občasno pomoč?
Pogrešate druženja z vrstniki?
Ali pa ste svojec starejše osebe za katero vsakodnevno skrbite, pa preprosto občasno potrebujete čas zase in si želite, da bi v tem času nekdo kar najbolje poskrbel za vašega najbližjega?

 

Za vas in vaše bližnje smo v Domu upokojencev Brežice od meseca novembra 2015 dalje organizirali DNEVNO VARSTVO.


Namenjeno je tistim občanom, ki živite doma, potrebujete pa občasno pomoč ali varstvo, si želite druženje z vrstniki ali del dneva zapolniti z vsebino aktivnosti.


V okviru dnevnega varstva bomo zagotovili storitve socialne oskrbe in zdravstvene nege v obsegu, kot jih potrebujete in želite.


V okviru dnevnega varstva ponujamo:
•   individualni pristop,
•   dnevne obroke, prilagojene potrebam starejših (nudimo tudi dietno prehrano),
•   dnevni počitek v za to namenjenem prostoru,
•   kvalitetno in strokovno opravljene storitve socialne oskrbe in zdravstvene nege

    (vključno z aplikacijo zdravil, inzulina …),
•   vključevanje uporabnikov v aktivnosti, ki potekajo v Domu:
    •   vključevanje v dnevne razvedrilne aktivnosti: tematske delavnice, bralne urice,

        sprehodi, tombola, ročna dela;
    •   udeležbo na skupinski telovadbi;
    •   udeležbo na kulturnih in družabnih prireditvah;
    •   vključevanje v pogovorne skupine;
    •   vključevanje v medgeneracijske aktivnosti: delavnica ljudskega petja,

        delavnica ročnih del, zeliščarska delavnica, urice tujih jezikov;
    •   sodelovanje v pevskem zboru Žarek;
    •   udeležbo na tematskih predavanjih;
•   bralni in računalniški kotiček (z dostopom do interneta);
•   praznovanje osebnih praznikov;
•   frizerske in druge storitve (za doplačilo).

 

Dnevno varstvo pomeni vključenost v organizirano obliko bivanja in varstva, hkrati pa omogoča čim daljše bivanje v domačem okolju. Vključitev je lahko občasna ali začasna.

 

 

 

POGOJI


Za sprejem v dnevno varstvo v Domu upokojencev Brežice lahko zaprosijo vsi državljani RS, ki so dopolnili starost 65 let in ob enakem starostnem pogoju tudi tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje v RS.

 

 

POSTOPEK SPREJEMA


Postopek za sprejem se izvaja skladno s Pravilnikom o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva (Ur. l. RS, št. 38/04 in spremembe). Potrebujete prošnjo za sprejem, ki ji priložite še zdravniško mnenje o zdravstvenem stanju (staro največ mesec dni), morebitno izjavo o doplačilu socialnovarstvenih storitev, morebitno odločbo o skrbništvu oz. morebitno pooblastilo za zastopanje. Vlogo lahko prinesete osebno ali pošljete na naslov doma.
Zgoraj navedene obrazce lahko najdete na spodnji povezavi.

 

POVEZAVA NA OBRAZCI

 

Priporočamo, da se za vse informacije obrnete na vodjo Doma mag. Valentino Vuk, od ponedeljka do petka med 7.00 in 14.00 uro.

 

© 2024 DUO Impoljca, Vse pravice pridržane.