Dom upokojencev Brežice
Dom upokojencev Sevnica DUO Impoljca
Dom upokojencev Sevnica DUO Impoljca

Za sprejem v dom lahko po 5. členu Zakona o socialnem varstvu (Ur. list RS, št. 3/07 in spremembe), zaprosijo državljani Republike Slovenije, ki imajo stalno prebivališče v Sloveniji in so dopolnili starost 65 let ter ob enakem starostnem pogoju tudi tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje v Sloveniji. Upravičenci do storitev institucionalnega varstva, so na podlagi 8. člena Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Ur. list RS, št. 45/10 in spremembe) osebe, starejše od 65 let:

 

     1. osebe, ki zaradi starosti ali drugih razlogov, ki spremljajo starost, ne zmorejo več povsem samostojno živeti v svojem domačem okolju, čeprav lahko še samostojno izvajajo temeljne življenjske aktivnosti in pri tem ne potrebujejo neposredne pomoči druge osebe,

     2. osebe z zmernimi starostnimi in zdravstvenimi težavami, ki so pri izvajanju temeljnih življenjskih aktivnostih in dnevnih opravilih večinoma samostojne in potrebujejo občasno pomoč druge osebe,

      3. a osebe z najzahtevnejšimi starostnimi in zdravstvenimi težavami, ki so pri izvajanju temeljnih življenjskih aktivnosti in dnevnih opravilih ves čas delno odvisne od pomoči druge osebe,

      3. b osebe, ki potrebujejo pomoč in oskrbo, ker so pri izvajanju temeljnih življenjskih aktivnosti in dnevnih opravilih ves čas popolnoma odvisne od pomoči druge osebe,

      4. osebe, ki zaradi starostne demence ali podobnih stanj, potrebujejo delno ali popolno osebno pomoč ter osebno spremljanje ali nadzor.© 2024 DUO Impoljca, Vse pravice pridržane.