Dom upokojencev Brežice
Dom upokojencev Sevnica DUO Impoljca
Dom upokojencev Sevnica DUO Impoljca

Sprejem, premestitev in odpust stanovalca se izvaja na podlagi Pravilnika o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva (Ur. list RS, št. 38/04 in spremembe). Postopek za sprejem v dom se prične z vložitvijo prošnje za sprejem. Prošnjo za sprejem v dom lahko prosilec odda po pošti, po elektronski pošti na naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali osebno na sedežu doma pri socialni delavki vsak delovni dan od 7.00 do 15.00 ure, ob sredah od 9.00 do 16.00 ure.

 

Za sprejem v dom starejših je potrebno vložiti naslednje dokumente:

 • prošnjo za sprejem ali premestitev v institucionalno varstvo,
 • zdravniško mnenje osebnega zdravnika, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
 • izjavo o plačilu oziroma doplačilu socialnovarstvenih storitev,
 • pooblastilo za zastopanje (v kolikor prošnje ne vlaga prosilec sam).

Ob samem sprejemu je potrebno predložiti še:

 • osebno izkaznico,
 • kartico zdravstvenega zavarovanja,
 • zdravstveni karton.

Dom starejših bo vsakega prosilca, ki bo izpolnjeval pogoje, na osnovi sklepa komisije za sprejem, premestitev in odpust uvrstil na seznam čakajočih za sprejem in mu v roku dveh mesecev od datuma prispele popolne prošnje po pošti poslal obvestilo o izpolnjevanju pogojev za sprejem.

Pri sprejemu v dom se upoštevajo naslednji kriteriji:

 • vrstni red po prispetju prošenj oziroma dolžina čakalne dobe
 • zdravstveno stanje prosilca, ki pogojuje vrsto potrebne storitev oziroma oskrbe
 • bližina stalnega bivališča prosilca in njegovih svojcev
 • drugi socialni razlogi, ki lahko pomembno vplivajo na nujnost čimprejšnjega sprejema

Ob sprejemu v dom stanovalec z domom sklene dogovor o trajanju, vrsti in načinu zagotavljanja storitve institucionalnega varstva in načinu plačevanja storitev.

PRIPRAVA IN VSELITEV

Socialna delavka v domu prva vzpostavi osebni stik z bodočim stanovalcem. Ker predstavlja prihod v dom za posameznika veliko psihično obremenitev in življenjsko spremembo, se trudimo, da bodoči stanovalec (tudi ožja socialna mreža) pridobi čim več informacij o bivanju v domu, že pred sprejemom. Povabimo ga na razgovor in ogled doma, seznanimo s prostorskimi in življenjskimi možnostmi, strokovnim delom, sostanovalci in zaposlenimi. Ob tej priložnosti pridobimo tudi informacije o željah, potrebah, navadah in pričakovanjih.

VSELITEV

Stanovalca že ob sprejemu seznanimo s ključnimi strokovnimi delavci in sostanovalci. Pri procesu socialnega vključevanja vzpostavimo delovni odnos in osebni stik. Z izdelavo osebnega načrta se usmerimo v posameznika in njegove potrebe ter pričakovanja. Ustvarjamo pogoje, da posameznik še vedno ohranja samostojnost, ki jo zmore. Stanovalcu dajemo možnost ohranjanja navad in sprejemanja lastnih odločitev. S tem zagotovimo etiko udeleženosti in ohranimo perspektivo moči.

© 2024 DUO Impoljca, Vse pravice pridržane.