Dom upokojencev Brežice
Dom upokojencev Sevnica DUO Impoljca
Dom upokojencev Sevnica DUO Impoljca

PODROČJA DELA

 

VODENJE

Odgovorna oseba za delovanje Enote DU Brežice je vodja Enote. Dom vodi, zastopa in predstavlja direktorica. Področja upravljanja s človeškimi viri, finančno-računovodske naloge in javnega naročanja se izvajajo iz sedeža Doma, Arto 13, Sevnica.

 

UPRAVNO RAČUNOVODSKE NALOGE

Naloge opravlja finančno-računovodska delavka.

 

SOCIALNA SLUŽBA

Socialna služba je organizirana kot samostojna služba, ki dosega svoj cilj ob sodelovanju s stanovalci, skrbniki in ostalimi službami. Je pomemben člen pri informiranju, vključevanju novih stanovalcev in zagotavljanju pomoči in informacij vsem stanovalcem in njihovim svojcem. Pomembno vlogo ima pri sodelovanju z različnimi službami v samem domu in aktivno sodeluje z ostalimi institucijami. Socialna delavka je naravnana na stanovalca in njegove potrebe, predvsem v spoštovanju dostojanstva ter osebnosti in zasebnosti stanovalcev. Deluje v skladu z Zakonom o socialnem varstvu, Pravilnikom o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva in da spoštuje Kodeks etičnih načel v socialnem varstvu. 

 

SLUŽBA ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE

Zagotavlja zdravstveno nego in oskrbo stanovalcev 24 ur na dan, vse dni v letu. Storitve temeljijo predvsem na spodbujanju samostojnosti pri izvajanju osnovnih življenjskih aktivnosti stanovalcev ter vzdrževanju socialnih, komunikacijskih in miselnih aktivnosti, zato postopke prilagajamo potrebam, zmožnostim in željam posameznega stanovalca. Za zagotavljanje kakovostne, učinkovite in humane vsebine dela zdravstvene nege in oskrbe skrbijo: dipl. medicinska sestra - vodja ZNO, dipl. medicinska sestra - vodja tima, zdravstveni tehniki, bolničarji-negovalci in bolniške strežnice.

 

ZDRAVSTVENO VARSTVO 

Osnovno zdravstveno varstvo izvaja Zdravstveni dom Brežice, po zdravniku splošne medicine v ambulanti Doma. Zdravstveno varstvo se izvaja ambulantno in ob postelji.  Po rednem delu v ambulanti je zdravnik dosegljiv v ZD Brežice, v njegovi odsotnosti pa zdravniki dežurne službe. Za specialistično zdravstveno varstvo  prihaja psihiater iz ZD Brežice, 1 krat mesečno oz. po potrebi.

 

DELOVNA TERAPIJA, FIZIOTERAPIJA

Delovna terapija in fizioterapija predstavljata del interdisciplinarne obravnave stanovalcev. Del storitev se izvaja na podlagi ugotavljanja potreb stanovalcev in njihovih želja, drugi del pa po naročilu zdravnika. Sta individualno, včasih pa tudi skupinsko usmerjeni namenski aktivnosti, ki  pomagata doseči najvišji možni nivo samostojnosti. Terapevtsko vodeni aktivnost so za posameznika smiselne in izhajajo iz njegovih potreb, želja in zmožnosti na vseh področjih delovanja v skrbi zase, delo ali prosti čas. Cilj je ohranjanje oz. izboljšava  psihofizične kondicije, gibljivosti, telesno spretnost ter samostojnost pri opravljanju funkcionalnih dnevnih aktivnosti za čim daljšo samooskrbo in polno življenje. Poudarek je na individualni obravnavi. Preventivno in terapevtsko sredstvo je gibanje, tudi vsaka komunikacija človeka z okoljem je gibanje. Postopki temeljijo na učenju, motiviranosti, ponavljanju, utrjevanju pravilnih gibalnih vzorcev in pridobivanju zaupanja, kajti le s takšnim sodelovanjem lahko dosežemo cilj.

 

PREHRANA

Prehrana pomembno vpliva na počutje in zdravje v vsakem življenjskem obdobju. Pripravljena hrana je varna, zdrava, uravnotežena, raznolika in okusno pripravljena. Pripravljamo tudi dietno prehrano, ki jo predpiše zdravnik. Pri sestavi jedilnika so upoštevane želje stanovalcev, saj so predstavniki stanovalcev aktivni člani Komisije za prehrano.

 

VZDRŽEVANJE IN PREVOZI

Za vzdrževalna dela v Domu in prevoze za potrebe poslovanja ter nujne prevoze stanovalcev skrbi vzdrževalec- tehnik.

 

ČIŠČENJE

Skrb za urejenost in higieno vseh površin v Domu je zelo pomembna za dobro počutje in zdravo okolje. Pri čiščenju se uporablja Healthguard sistem. Poleg dnevnega čiščenja potekajo tudi načrtovana generalna čiščenja.

 

PRANJE IN VZDRŽEVANJE PERILA

V pralnici skrbimo, da je osebno perilo stanovalcev in domsko perilo ustrezno oprano, pravilno vzdrževano, zlikano in zloženo. Perilo posameznega stanovalca je označimo.  Osebno perilo se dostavi v pralnico ob ponedeljkih, vsak petek pa poskrbimo, da svoje oprano perilo prejmejo vsi stanovalci Doma. Izvajajo se tudi manjša šiviljska popravila.

 

RECEPCIJA

Receptor spremlja prihode in odhode v Dom, podaja splošne informacije, usmerja in skrbi za prvi stik v Domu. Pomemben del delovnih nalog receptorja je tudi komuniciranje in informiranje preko telefona.

© 2024 DUO Impoljca, Vse pravice pridržane.