Dom upokojencev Brežice
Dom upokojencev Sevnica DUO Impoljca
Dom upokojencev Sevnica DUO Impoljca

Novembra 2013 se je dejavnost doma na novo organizirala v najemnem objektu s kapaciteto 156 mest. Gre za dom 4. generacije, po konceptu gospodinjskih skupin, z možnostjo nastanitve v eno in dvoposteljni sobi. Posamezna skupina šteje 13 uporabnikov. Razvijal bo storitve, ki so glede na povpraševanje aktualne za starejše ljudi, celotna dejavnost bo usmerjena k uporabniku in njegovim potrebam. Cilj je, uporabniku zagotoviti možnosti izbire vrste in obsega pomoči, ki jo glede na svoje potrebe potrebuje. Izvajanje storitev v manjših enotah po sodobnem konceptu dela gospodinjskih skupin omogoča zasebnost, individualni pristop, domačnost in toplino. Koncept dela izhaja iz ugotovljenih individualnih potreb posameznika in predstavlja temelj za načrtovanje storitev po meri uporabnika in notranje organiziranosti. Načrtovanje vključuje upoštevanje osebnega značaja, interesa, življenjsko zgodbo, socialne in zdravstvene potrebe, sposobnosti, želje in pričakovanja. 

 

Dom usmerja dejavnost v razvijanje storitev pomoči in vsebin, ki občanom omogočajo čim daljše bivanje v domačem okolju. Poleg storitev institucionalnega varstva bo nov dom zagotavljal storitve dnevnega varstva, začasne namestitve, razvil pomoč na domu in socialni servis, izvedbo individualnih programov, stanovanjske, tehnične in strokovne pogoje za delo z osebami z demenco, ustvarjal pogoje za medgeneracijsko povezovanje in širitev prostovoljstva. Svojo notranjo organiziranost bo prilagajal potrebam in povpraševanju.  

Posebna pozornost bo namenjena tudi utrjevanju socialne mreže, tako v smislu spodbujanja stikov s svojci, bližnjimi in za posameznika pomembnimi osebami iz lokalne skupnosti, kot tudi sobivanju, medgeneracijskemu povezovanju in prostovoljstvu.  

   

Namestitev v eno ali dvoposteljno sobo (sanitarije s tušem, francoski balkon, balkon, centralno prezračevanje, priključek za telefon, internet, prehrana, pranje perila, čiščenje):

  • za osebe, ki pri zadovoljevanju osebnih potreb ne potrebujejo pomoči drugega;
  • namestitev za osebe, ki zaradi starosti ali drugih razlogov, ki spremljajo starost, potrebujejo manjši ali večji obseg neposredne osebne pomoči;
  • namestitev za osebe z najzahtevnejšimi starostnimi in zdravstvenimi težavami, ki v celoti potrebujejo nego in oskrbo;
  • program za osebe z demenco;
  • program priprave na starost;
  • programi za ozaveščanje in usposabljanje na področju skrbi za kakovostno staranje in sožitje med generacijami;
  • program za razbremenitev družine.
© 2024 DUO Impoljca, Vse pravice pridržane.